Parqueterie du Hainaut

Parqueterie  du  hainaut SA

Retour

Table extensible ovale

945.00 euro

Prix : 1180.00 euro

Table Ovale - extensible
Dim.180/240cm
Allonge centrale